Ondernemers

Je diende je ondernemersactiviteit stop te zetten (vereffening, faillissement of gedwongen verkoop ) en bent op zoek naar een persoonlijke en professionele ondersteuning? Revival begeleidt je zowel tijdens de transitiefase naar als bij de opstart van een nieuw professioneel project (al dan niet als ondernemer).

Je wilt deelnemen
aan ons programma!

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN REVIVAL?

Revival biedt een volledig kosteloze ondersteuning op maat, met een traject afgestemd op de noden en de situatie van de begeleide ondernemer.  Het traject helpt de ondernemer:

  1. Een einde te stellen aan de ontreddering en het isolement dat vaak te paar gaat met het faillissement en het zelfvertrouwen te herwinnen. Onze gediplomeerde professionele coaches helpen de ondernemer afstand te nemen, in het reine te komen met de sluiting van zijn onderneming en zijn eigen competenties te herontdekken. 
  2. Zichzelf heruit te vinden en een nieuw professioneel project te definiëren. De mentor zal, als ervaren professional, zijn ervaring inbrengen om de ondernemer te ondersteunen bij praktische kwesties en hem te begeleiden bij het opnieuw opstarten van een beroepsactiviteit.
  1. Specifieke kennis te ontwikkelen. Deskundigen uit het bedrijfsleven (HR, juridisch, curatoren, boekhouding, marketing en verkoop, digitalisering & IT, financiën & verzekeringen, …) staan ter beschikking met advies over concrete kwesties.
  2. Deel te nemen aan uitwisselingen met lotgenoten. Het programma stelt regelmatig bijeenkomsten voor om ervaring uit te wisselen en elkaar vooruit te helpen, in een relatie gebaseerd op vertrouwen en goodwill. Elke ondernemer zet zijn ervaring in ten dienste van anderen.

8 SESSIES PROFESSIONELE COACHING

ONDERSTEUNING
DOOR EEN MENTOR

COLLECTIEVE SESSIES

VORMING, WORKSHOPS, TESTIMONIALS, BIJEENKOMSTEN

WIE KAN DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA?

Revival verwelkomt vrouwen en mannen die willen opveren en zich heruitvinden door uitwisseling met anderen.  Mensen die zowel op persoonlijk als professioneel vlak vooruit willen, die hun ervaring willen delen en die graag bij dit proces begeleid worden.

Iedere zelfstandige bedrijfsleider van een bedrijf dat stopgezet werd in de voorgaande 24 maanden (door faillissement, vereffening, sluiting of verkoop van de activiteiten) kan deelnemen aan het programma, ongeacht de sector waarin hij/zij actief was en of hij/zij al dan niet reeds een nieuwe beroepsactiviteit voor ogen heeft.

 

Het project wordt in eerste instantie gelanceerd in het Brusselse Gewest en zal later worden uitgebreid tot heel België.

 

Een eerste informatieve kennismaking stelt alle partijen in staat te oordelen of het programma geschikt is voor de ondernemer. Zo niet, dan kunnen wij de ondernemer via onze netwerking doorverwijzen naar partnerorganisaties.