Partner worden van Revival

Wilt u ons Revival-programma ondersteunen en zo ondernemers in moeilijkheden helpen een doorstart te maken na de stopzetting van hun activiteiten? Word partner van Revival en zet u in voor een goed doel!

Revival: begeleiding na een stopzetting voor ondernemers

Revival is een gratis begeleidingsprogramma dat werd opgesteld door de Pulse Foundation. Het is bestemd voor ondernemers en zelfstandigen die hun professionele activiteit gedwongen hebben stopgezet (faillissement, vereffening of liquidatie, wederverkoop met verlies enz.). Zij kunnen gedurende 18 maanden rekenen op de hulp van vrijwillige coaches, mentors en experts om hun situatie onder controle te krijgen en een doorstart te maken naar een nieuw professioneel project.

Deze begeleiding zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze partners. Ze dragen bij tot de goede werking en de ontwikkeling van ons programma. Dankzij hen kunnen we onze impact vergroten en elke dag opnieuw een stijgend aantal ondernemers met problemen helpen.

Waarom onze partner worden?

O
P

Help ondernemers in moeilijkheden

Als partner ondersteunt u ondernemers die hun professionele activiteit gedwongen hebben stopgezet. Zij staan er vaak alleen voor en staan machteloos tegenover de vele uitdagingen. Revival biedt hun de hulp die ze nodig hebben om er weer bovenop te komen en een nieuwe start te maken. Zo neemt u actief deel aan deze uiting van solidariteit.

O
P

Geef met uw onderneming blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door u in te zetten voor Revival, geeft u met uw onderneming blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uw medewerking is een uiting van uw engagement voor ondernemerschap en professionele solidariteit en zorgt ervoor dat u als onderneming een reputatie opbouwt van burgerzin en verantwoordelijkheidszin.

O
P

Draag bij aan de economische ontwikkeling van de samenleving

Ondernemers zijn de motor van onze economie. Hun vaardigheden en ervaring zijn essentieel voor onze samenleving. Uw steun voor Revival staat gelijk aan steun voor een professionele doorstart van onze begunstigden en steun voor innovatie, werkgelegenheid en marktdynamiek. U draagt op eigen niveau bij aan de lancering en ontwikkeling van nieuwe professionele projecten die de economische groei van onze samenleving mogelijk maken.

O
P

Verander mee het beeld van mislukt ondernemerschap

Als partner van Revival draagt u eraan bij dat we op een andere manier naar mislukt ondernemerschap kijken. We pleiten ervoor om op een positieve manier naar falen te kijken en het als een springplank naar succes te beschouwen. Zo bestrijdt u het stigma dat rond een stopzetting van een activiteit heerst. U helpt ondernemers op onderzoek te trekken, te innoveren en risico’s te nemen zonder angst voor de toekomst en voor de blik van anderen.

Hoe kunt u ons ondersteunen?

Elke vorm van steun, in welke vorm dan ook, draagt bij tot het slagen van ons programma en bijgevolg van het professionele en persoonlijke succes van onze ondernemers en zelfstandigen.

Financiële steun

Word mecenas-partner.

Uw financiële bijdrage als mecenas is essentieel om ons programma op lange termijn te laten bestaan. Met elke gift kunnen we ondernemers in moeilijkheden een hoogstaande begeleiding bieden en kunnen we hun de nodige middelen bieden om een doorstart te maken.

Goed om te weten:

U geniet van een belastingaftrek van 45% op het bedrag van uw gift (voor een minimumgift van € 40 per jaar).

Sponsoring in natura

Draag bij aan de goede werking van onze begeleiding.

Door lokalen of andere middelen of apparatuur ter beschikking te stellen, draagt u actief bij aan het slagen van onze begeleidingen. Met deze tastbare hulp bieden we onze begunstigden een ideaal kader voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Sponsoring van vaardigheden

Stel uw vaardigheden ter beschikking aan onze begunstigden.

Deel de expertise en kennis van uw personeel. Door het talent van uw medewerkers kosteloos ter beschikking te stellen, helpt u ons om onze begunstigden een efficiënte begeleiding aan te bieden. In ruil krijgen uw medewerkers een verrijkende ervaring qua inzichten en menselijke contacten.

Sponsoring

Word sponsor van Revival.

Sponsoring is een uitstekende manier om uw engagement voor ons begeleidingsprogramma aan te tonen en levert uw onderneming extra visibiliteit op. We staan open voor elk type sponsoring dat aansluit bij onze waarden.

Operationeel partnerschap

Help ons de juiste mensen te vinden.

Onze samenwerking met rechtbanken, professionele verenigingen en andere invloedrijke organisaties zorgt ervoor dat we het bereik van onze begeleiding vergroten en nóg meer ondernemers kunnen ondersteunen. Dankzij deze partnerschappen bereiken we de juiste personen op het juiste moment en slagen we erin de hulp te bieden die ze nodig hebben.

Onze partners

Ontdek wie Revival ondersteunt.

Financiële steun

De partners

Wilt u ons programma ondersteunen?

Verleen ons uw medewerking! Neem contact op, zodat we ons toekomstige partnerschap kunnen bespreken.